Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Quốc tế ALIOFIOT ra đời đầu năm 2008 và chính thức thành lập vào ngày 29/07/2010 với các định hướng phát triển sau:

1 Phát triển các hệ thống phần mềm có chất lượng cao về các mặt Nghiệp vụ - Công nghệ - Dịch vụ. Phấn đấu trở thành công ty phát triển phần mềm có uy tín tại Việt Nam.

2 Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực Chứng khoán, Đào tạo và Bất động sản cũng như các lĩnh vực thương mại điện tử khác.

Đội ngũ quản lý

Mr Lan Đinh Ngọc Lân GIÁM ĐỐC

Tầm nhìn của chúng tôi

Tôn vinh tính nhân văn, trí tuệ và sức sáng tạo của mỗi thành viên, sử dụng công nghệ tiên tiến, phát triển Aliofiot thành công ty cung cấp dịch vụ và thương mại Quốc tế hàng đầu, đem lại lợi ích tốt nhất cho người Việt Nam

Hồ sơ năng lực

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

  • Tuổi trẻ
  • Tốc độ
  • Sức sáng tạo và đổi mới
  • Tính chuyên nghiệp
  • Định hướng khách hàng